Aşezământul Nazaret , patronat de Asociaţia Umanitară Crucea Albastră din România, este primul centru de recuperare pentru bărbaţi dependenţi de alcool sau alte droguri din ţară. Oferă celor asistaţi cure cu o durată cuprinsă între 2-6 luni, după modelul unor clinici similare din ţările occidentale, în care se asigură asistenţă medicală, psihologică, socială şi spirituală. Centrul funcţionează întro fostă casă parohială evanghelică din Şura Mică, la 12 kilometri de Sibiu, întro zonă cu peisaje atrăgătoare, şi dispune de o capacitate de 22 de locuri. Prin internarea în centrul nostru se asigură intrarea pacienţilor -- de preferinţă după faza de consiliere şi motivaţie (I) şi faza de dezintoxicare (II) , realizate de regulă în alte servicii psiho-sociale şi medicale -- întrun mediu protejat, unde realizăm faza de recuperare , respectiv reabilitare psihosocială (III) . Aici pacientul poate dobândi în câteva luni cunoştinţele şi îşi poate dezvolta aptitudinile pentru a putea ajunge la o abstinenţă stabilă şi durabilă. După externarea din centrul nostru mai urmează faza de " postcură ", sau reintegrare socio-profesională (IV) , în care un rol important îl au grupurile suportive (de exemplu, Alcoolicii Anonimi) şi din nou serviciile de cosiliere şi asistenţă psiho-socială. Din păcate, în ţara noastră neexistând încă unele verigi din acest lanţ terapeutic, ne vedem obligaţi adesea să încercăm să acoperim noi întregul demers. În câteva cuvinte, rostul unui astfel de centru de recuperare se poate exprima în felul următor: a primi şi a accepta omul dependent aşa cum este ("Nu este o ruşine să fii bolnav, dar este o ruşine să nu te tratezi"), a-l ajuta să se ridice, a-l însoţi o bucată de drum şi în sfârşit "a-i da drumul" întro viaţă în care el poate şi trebuie să-şi asume din nou răspunderea deplină (autonomie).
- Acasa
- Despre noi
- Telurile terapiei
- Program de Recuperare
- Eseu teoretic
- Evanghelia terapiei
- Test
- Galerie foto
- Terapia Dependentelor
- Pagina de oaspeti